அன்பை வளர்க்கவும், பகைமையை ஒழிக்கவும்

 Develop love

நீதி – அன்பு 

உபநீதி – மன்னிக்கும் மனப்பான்மை

சிறு குழந்தைகளுக்குரிய பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவர், தன் வகுப்பறையில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஒரு விளையாட்டை சொன்னார். ஒவ்வொரு குழந்தையையும், ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில், சில உருளைக் கிழங்குகளை எடுத்து வரச் சொன்னார். கிழங்குகள் அனைத்திற்கும் பெயர் சூட்டப்பட்டது. எப்படியென்றால், பிடிக்காத ஒருவரின் பெயரைக் கொடுக்க வேண்டும் . குறித்த நாள் வந்த பொழுது, எல்லாக் குழந்தைகளும் பைகளை எடுத்து வந்தார்கள். சில பைகளில் இரண்டு கிழங்குகளும், சில பைகளில் மூன்றும், சிலதில் ஐந்தும் கூட இருந்தன. ஒரு வாரத்திற்கு எங்கு சென்றாலும்,  கழிவறைக்குக் கூட, அந்தப்  பையை  எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமென்று ஆசிரியர் கூறினார்.

நாட்கள் சென்றன. அனைத்து  குழந்தைகளும் அந்த அழுகிய கிழங்கின் துர்நாற்றம் தாங்காமல், புகார் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள்.  ஐந்து  கிழங்குகளை வைத்திருந்த குழந்தைகளின் பை கனமாக இருந்தது. ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, விளையாட்டு முடிந்ததைக் குறித்து பெரு மூச்சு விட்டார்கள். ஆசிரியர் கேட்டார், ” எப்படி இருந்தது இந்த ஒரு வாரம்?” அனைத்துக் குழந்தைகளும் தன் வெறுப்பு உணர்வை வெளிக்காட்டினார்கள். எங்கு சென்றாலும், கனமான, நாற்றமான பைகளைக் குறித்து, புகார் கூறினார்கள்.

பிறகு ஆசிரியர், விளையாட்டின் குறிக்கோளை எடுத்துச் சொன்னார். மனதில் ஒருத்தரை வெறுத்தால், இது மாதிரியான சூழ்நிலைதான் ஏற்படுகின்றது. எங்கு சென்றாலும், இந்த புழுங்கிய நாற்றம், புற்று நோய் போல் பரவுகின்றது. ஒரு வாரத்திற்கு அழுகிய கிழங்குகளின் நாற்றத்தையே தாங்க முடியவில்லையென்றால், காலம் முழுதும் வெறுப்பை மனதில் வைத்துக்கொண்டு எப்படி வாழ்வது???

 

நீதி

வெறுப்பை மனதிலிருந்து அகற்றி வாழ்ந்தால், காலம் முழுதும் பாவங்களைச்  சுமக்காமல் இருக்கலாம். மற்றவர்களை மன்னிப்பது சரியான மனப்பான்மை. உண்மையான அன்பு, முழுநிறைவான மனிதனை நேசிப்பது அல்ல. குறைகள் இருப்பினும், முழுமையாக நேசிப்பது தான்.

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s