கைகளை பற்றி கொள்ளுதல்

hold my hand

நீதி – உண்மை / அன்பு

உபநீதி – நம்பிக்கை

ஒரு சிறிய பெண்ணும் அவள் தந்தையும் ஒரு பாலத்தைக் கடந்து கொண்டிருந்தனர். அவள் எங்கேனும் தவறி விழுந்து விடுவாளோ என கவலையுற்ற தந்தை அப்பெண்ணிடம், “கண்ணே, என் கைகளைப் பிடித்துக் கொள்ளவும். இல்லாவிடில், தவறித் தண்ணீரில் விழுந்து விடுவாய்” என கூறினார்.

அதற்கு அந்தப் பெண், “அப்பா, நீங்கள் என் கையைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்” என்றுக் கூறினாள். வியப்புற்றத் தந்தை, “அதில் என்ன வித்தியாசம்” என்றுக் கேட்டார். அதற்கு அந்தப் பெண், “நான் உங்கள் கையைப் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு ஏதேனும் நிகழ்ந்தால், கையை விட்டுவிட வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால் நீங்கள் என் கையைப் பிடித்துக் கொண்டால், என்ன ஆனாலும் என்னைக் காப்பாற்றி விடுவீர்கள்” என உறுதியாகக் கூறினாள்.

நீதி:

நாம் கடவுளை மறந்து செயல்பட்டாலும், அவர் ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டார். ஒழுங்கான பாதையில் வழி நடத்திச் செல்ல அவர் உதவி கட்டாயமாக வேண்டும்.  அவர் கரங்களை அன்புடனும் பக்தியுடனும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

யானையின் பலம் தும்பிக்கையிலே

மனிதனின் பலம் நம்பிக்கையிலே

மொழி பெயர்ப்பு:

சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s