உடைமைகளை விட மனிதர்களை மதிக்க கற்றுக் கொள்ளவும்

value people not possessions picture 2

நீதி – நன் நடத்தை / அன்பு  

உபநீதி – விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை, நன்றியறிதல்

இரண்டு நண்பர்கள் பாலைவனத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். நடு வழியில், வாக்குவாதம் வந்ததால் ஒரு நண்பன் மற்றவனைக் கன்னத்தில் அறைந்தான்.

அறையப்பட்ட நண்பன் வலியைப் பொருட்படுத்தாமல் மணலில், “என் நெருங்கிய நண்பன் என்னை அறைந்து விட்டான்” என்று எழுதினான்.

பேசிக் கொண்டே சென்ற போது, ஒரு நீர் ஊற்றைப் பார்த்து அதில் குளிக்க தீர்மானித்தார்கள். குளித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, அறையப்பட்ட நண்பன் தவறி சேற்றில் மூழ்கத் தொடங்கினான்.  இதைக் கண்ட நண்பன் உடனடியாக உதவிக் கரம் நீட்டினான். உடனடியாக காப்பாற்றப்பட்ட நண்பன் அங்கிருந்த கல்லில் செதுக்கிய வார்த்தைகள், “என் நெருங்கிய நண்பன் என்னை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றி விட்டான்.”

அதற்கு இந்த நண்பன் “உன் மனதை நான் புண்படுத்திய போது, அதை நீ மணலில் எழுதினாய். ஆனால் உனக்கு நான் உதவி செய்த போது அதை நீ கல்லில் செதுக்கினாய். இச்செயலுக்குக் காரணம் என்னவென்று புரியவில்லையே” என்று கேட்டான். இதைக் கேட்ட மற்ற நண்பன், “மணலில் எழுதப்படும் வார்த்தைகள் எவ்வாறு காற்றடித்தால் அழிந்து விடுகிறதோ, அதைப் போல் நாமும் மற்றவர்கள் நம்மைப் புண்படுத்தியதை மறந்து விட வேண்டும். அவ்வாறே, ஒருவர் நமக்குச் செய்யும் உதவியை எக்காலத்திலும் மறந்து விடாமல் செய்நன்றியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தவே நீ செய்த நல்ல காரியத்தைக் கல்லில் செதுக்கினேன்.”

நீதி:

வாழ்க்கையில் உடைமைகளை விட மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே அவசியம்.

மொழி பெயர்ப்பு:

சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

SOURCE:

http://www.moralstories.org/having-a-best-friend/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s