துப்புரவு பெண் தொழிலாளர்

Cleaning Lady 1

நீதி – நன் நடத்தை / நன்றி உணர்வு  

உபநீதி – மரியாதை 

கல்லூரி இரண்டாவது வருடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். எங்கள் பேராசிரியர் திடீர் போட்டி ஒன்று வைத்தார். கடமையுணர்ச்சி உள்ள பெண்ணாகத் தான் நான் இருந்தேன். கேள்விகள் அனைத்தையும் பார்த்தேன். கடைசிக் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் தெரியவில்லை. “உங்கள் கல்லூரியைத் தூய்மை செய்யும் பெண்ணின் பெயர் என்ன?” என்பது தான் கேள்வி.

எனக்கு கேலியாக இருந்தது. அவளை பல முறை பார்த்திருக்கிறேன். நெட்டையாகவும், தலை முடி கறுப்பாகவும், சுமார் ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்க பெண். ஆனால் பெயர் தெரியவில்லை. கேள்வித்தாளைக் கொடுத்து விட்டேன். ஆனால் கடைசிக் கேள்விக்கு பதில் எழுதவில்லை. ஒரு மாணவி அதற்கும் மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படுமா என்று கேட்டதற்கு “ஆம்” என்று பதில் வந்தது. மேலும் பேராசிரியர், “உங்கள் தொழிலில் வெவ்வேறு விதமான மனிதர்களை சந்திப்பீர்கள். ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் தான். புன்னகையுடன் அவர்களை வரவேற்பதுடன், உங்களின் கவனிப்பும் அக்கறையும் தேவை” என்று எடுத்துரைத்தார். இந்தப் பாடத்தை இன்று வரை நான் மறக்கவில்லை. கல்லூரியைத் தூய்மை செய்யும் பெண்ணின் பெயர் கீதா என்று தெரிந்துக் கொண்டேன்.

Cleaning Lady 2

நீதி:

வாழ்க்கையில் நமக்கு  உதவி செய்பவர்கள் நிறைய மனிதர்கள் இருக்கின்றனகள். ஆனால் அவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை நாம் கொடுப்பதில்லை. சில நிமிடங்களாவது அவர்களுக்காக ஒதுக்கி நல்ல எண்ணங்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதோ அல்லது  ஒரு நன்றியைத் தெரிவிப்பதோ மிக அவசியமாகும்.

மொழி பெயர்ப்பு:

சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://moralsandethics.wordpress.com/2006/11/16/five-great-lessons/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s