பிரதிபலிப்பு

Reflections

நீதி – உண்மை / நன்னம்பிக்கை  

உபநீதி – சரியான மனப்பான்மை

ஒரு அப்பாவும் பையனும் ஒரு முறை மலைப்பகுதியில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். திடீரென பையன் கீழே விழுந்து விட்டான். “ஐயோ” என்று அலறினான்.

உடனடியாக அதே குரல் மலையிலிருந்து எதிரொலித்தது. ஆச்சரியத்துடன் “நீ யார்” என்று கேட்டான். மறுபடியும் “நீ யார்” என்றது அதே குரல். பதிலைக் கேட்டு கோபத்துடன் “கோழை” என்று அலறினான். அவனுக்குக் கிடைத்த பதில் “கோழை” என்று தான்.

எரிச்சலுடன் அப்பாவிடம் “என்ன நடக்கின்றது” என்று கூச்சலிட்டான்.

அதற்கு அப்பா புன்னகையுடன் “நான் சொல்வதைக் கேள்”  என்று பதிலளித்தார். பிறகு குரலை உயர்த்திக் கொண்டு, “உன்னைப் பாராட்டுகிறேன்” என்று சொன்ன போது, அதே வார்த்தைகள் மறுபடியும் ஒலித்தன. அடுத்தபடியாக, “நீ தான் வெற்றியாளர்”  என்று உரக்கச் சொன்னார். எதிர்க் குரல் கேட்டவுடன் பையனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை.

அப்பா மிக அழகாக எடுத்துச் சொன்ன வார்த்தைகள் என்னவென்றால், “எல்லோரும் இதை எதிரொலி என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இதுதான் வாழ்க்கை. நாம் என்ன சொன்னாலும், செய்தாலும் வாழ்க்கை அதை நமக்கு திருப்பிக் கொடுக்கும். செய்யும் செயல்களின் பிரதிபலிப்பு தான் வாழ்க்கை. உலகிலிருந்து அன்பு வேண்டுமென்றால், நாம் அன்பாக மற்றவர்களிடம் இருந்து தகுதி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு அணியிலிருந்து ஆற்றல் எதிர்ப்பார்த்தால் அந்த ஆற்றலை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் வாழ்க்கையிலிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்ன கொடுக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து உள்ளது.”

நீதி:

வாழ்க்கை ஒரு நிகழ்வு அல்ல. இது பிரதிபலிப்பு தான். நல்ல எண்ணங்களுடன் செயல்பட்டு, நம்பிக்கை வைத்தால் வெற்றி உறுதி

மொழி பெயர்ப்பு: 

சரஸ்வதிரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s