நூறு தந்திரங்கள்

நூறு தந்திரங்கள்

நீதி: சாதுரியம்

உபநீதி: தெளிவு

நரி பூனையிடம் தற்பெருமையாக பேசிக்கொண்டிருந்தது. “எனக்கு பகைவர்களிடமிருந்து தப்பிக்க நூறு தந்திரங்கள் தெரியும். உனக்கு எப்படி?” என்று கேட்டது.

“எனக்கு ஒரே ஒரு தந்திரம் தான் தெரியும்” என்றது பூனை.

அப்பொழுது பெரிதாக சத்தம் கேட்டது. ஒநாய்களும், வேடர்களும் துரத்தி வரும் இரைச்சல் கேட்டது. பூனை லபக்கென்று மரத்தில் பாய்ந்து உச்சாணியில் ஏறிக்கொண்டது.

நரிக்கு தன் நூறு தந்திரங்களில் எந்தத் தந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது என்ற குழப்பம்.  அந்த யோசனையில் காலதாமதமாகி மாட்டிக்கொண்டு உயிர் துறந்தது.

நீதி: சந்தேகமாக இருக்கும் நூறு வழிகளைவிட ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு வழியே மேல்.

 

Source: http://avinashikidsworld.blogspot.in/2013/03/blog-post_27.html

Advertisements

2 thoughts on “நூறு தந்திரங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s