ஒரு நல்ல ஆசிரியர்

EPSON scanner image

நீதி – நன் நடத்தை

உபநீதி – கடமை

மூன்று பள்ளிகளிலிருந்து ஏற்கனவே வெளியேற்றப்பட்ட ஒரு மாணவன் புதிதாக ஒரு பள்ளியில் சேர்ந்தான். வகுப்பிற்கு வந்த முதல் ஆசிரியர், புதிய மாணவனைப் பார்த்து “எங்கிருந்து தான் இவர்கள் எல்லாம் வருகிறார்களோ..” என்று மனதில் எண்ணியவாறு மாணவனைப் பார்த்தார்.

அடுத்து வந்த ஆசிரியர், புதிய மாணவனைப் பார்த்து கோபத்துடன், “உங்களுக்கெல்லாம் குறைச்சலே இல்லை” என்று பொறுமினார்.

மூன்றாவது ஆசிரியரோ வகுப்பில் புதிய மாணவனைப் பற்றி அறிந்தவுடன் “புதிய மாணவன் வந்துள்ளானா?” என்று துள்ளிக் குதித்தார். அந்த மாணவனிடம் சென்று கை குலுக்கி, அவன் கண்ணைப் பார்த்து “காலை வணக்கம்! உனக்காகத் தான் காத்திருந்தேன்” என்றார்.

நீதி

class-teacher-picture-2

ஒரு நல்ல ஆசிரியர் எழுச்சியூட்டி ஊக்கமளிக்க வேண்டும். மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி, ஆசிரியர் தான் நல்வழியில் நடத்திச் செல்ல வேண்டும். ஒரு மாணவனின் வாழ்க்கையில் ஆசிரியரின் பங்கு பெரிது. அருமையான ஆசிரியரை மாணவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் நிறுத்தி, மதிப்பான்.

சமுதாயத்தில் ஆசிரியர்களின் பங்கு:

ஒரு சமுதாயம் மேம்பட வேண்டும் என்றால், எல்லா மனிதர்களும் நற்பண்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். எனவே, பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கும் மாணவ-மாணவிகளிடம் கல்வியுடன் நல் ஒழுக்கத்தை ஆசிரியர்கள் கற்பிக்க வேண்டும். கல்வியைப் பாதியில் விடுகின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதற்கு, ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் படிப்புக்கு ஆக்கமும், ஊக்கமும் கொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் மொட்டாக இருக்கும் மாணவச் செல்வங்களுக்கு, நிறைவான கல்விச் செல்வத்தைக் கொடுத்து மணம் வீசும் மலராகத் திகழச் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும்  மொழிப்பற்று,  இனப்பற்று,  சமுதாயப் பற்று இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு

புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.

என்ற குறளுக்கு ஏற்ப பகுத்தறிவையும், அறிவு சிந்தனையையும் சமூகத்திற்கு உருவாக்கிட ஆசிரியர் பணி மிகப் பெரிய பங்கு  வகுக்கின்றது.

மொழி பெயர்ப்பு:

சரண்யா, சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s