நீங்கள் நீங்களாகவே இருக்கவும்

நீதி – உண்மை

உபநீதி – உட்புற நோக்கு  

being-yourself-picture-1அரசர் ஒருவர் அவருடைய தோட்டத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் போது, மனதிற்கு வேதனையான சில விஷயங்களைக் கவனித்தார். மரங்கள்being-yourself-picture-3, புதர்கள் மற்றும் மலர்கள் படிப்படியாக அழிந்து கொண்டிருந்தன. தேவதாரு மரத்தைப் போல தன்னால் உயரமாக வளர முடியவில்லையே என்று கருவாலி மரம் வேதனையுற்று மாண்டது. அதே சமயத்தில், திராட்சைக்கொடியின் சுவையான திராட்சையைப் போலத் தன்னிடம் ஒன்றுமில்லாததை எண்ணி, தேவதாரு மரம் மாண்டது.  அழகான ரோஜாவைப் போல தன்னால் மலர முடியவில்லையே என்று நினைத்து திராட்சைக் கொடியின் உயிரும் பிரிந்தது.

சிறிது நேரத்தில், செழிப்பான, கிளர்ச்சியூட்டுகின்ற வகையில் ஒரு செடியைப் பார்த்தார். உடனே அரசர், “நீ எப்படி இவ்வளவு செழிப்பாக இருக்கிறாய்?” என்று கேட்டதற்கு அவருக்கு வந்த பதில்:

being-yourself-picture-2நான் இந்த நிகழ்வை சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு சம்பவமாக பார்க்கின்றேன். என்னை நடும் பொழுது, சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்றbeing-yourself-picture-4 ஒரே கொள்கை தான், உங்களுக்கு இருந்திருக்கும். நீங்கள் தேவதாரு, திராட்சை செடி அல்லது ரோஜா வேண்டும் என நினைத்திருந்தால், அந்தச் செடிகளை நட்டிருப்பீர்கள். நான் நானாகவே இருக்கிறேன். என் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறேன்.

நீதி:

முதலில் நம்மை நாமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் நாமாகவே இருக்க வேண்டும். நாம் மற்றவர்களைப் போல் மாற வேண்டும் என்பது சாத்தியமற்றது. ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட திறமைகள் உள்ளன. நாம் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இங்கு இருக்கிறோம். நம் திறமைகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு, நாம்  மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதோடு மற்றவர்களையும் மகிழ்விக்க வேண்டும்.

மொழி பெயர்ப்பு:

ஜெயா, சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s