ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு

நீதி: சரியான மனப்பான்மை / ஒற்றுமை 

உபநீதி: சகிப்புத்தன்மை / ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி புரிதல் 

மிகக் கடுமையான குளிர் காலம்; அதனால், பல மிருகங்கள் இந்த சீதோஷ்ணநிலை தாங்காமல் மாண்டன.

இந்த இக்கட்டான நிலையைப் புரிந்து கொண்டு, சில முள்ளெலிகள் ஒன்றாகக் கூடின; ஒன்றுக்கு ஒன்று அருகில் இருந்து, வெப்ப நிலையைப் பராமரித்து, தங்களைச் சூடாக வைத்துக் கொண்டன; இவ்வகையில், குளிரிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடிந்தது. ஆனால், அதனுடைய முட்கள் குத்திக் கொண்டே இருந்ததால், சற்று பிரச்சனையாக இருந்தது.

சில நாட்களுக்குப் பிறகு, காயம் உண்டானதால், ஒன்றாக இருந்த முள்ளெலிகள் தனித் தனியாக பிரிந்தன. கடுங்குளிரால் தாக்கப்பட்ட முள்ளெலிகள் உறைந்து ஒன்றொன்றாக உயிர் இழந்தன. அதனால், ஒரு தீவிரமான முடிவு எடுக்க வேண்டிய நிலை வந்தது; முட்கள் குத்தினாலும், ஒன்றாகச் சேர்ந்து தங்களைக் குளிரிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லது தனியாக உறைந்து மாண்டு போகலாம் என்பது தான் அந்த தீர்வு.

விவேகமுள்ள முள்ளெலிகள் மறுபடியும் ஒன்றாகக் கூடின. அதன் முட்களால் உண்டான சிறு காயங்களைப் புறக்கணித்து, ஒன்றாக இருந்து கிடைத்த நற்பயன்களை எண்ணி நன்றியோடு வாழ்ந்தன. இவ்வகையில், குளிர்காலத்தை சமாளிக்க முடிந்தது.

நீதி:

வாழ்க்கையில், மற்றவர்களின் குறைபாடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், நிறைவுகளை மட்டும் பாராட்டி, சமூகத்தில் சுமுகமாக வாழக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அது தான் ஒரு சரியான மனப்பான்மை கொண்ட உறவுமுறை எனக் கூறலாம். சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை மற்றும் மற்றவர்களை ஏற்றுக் கொண்டு வாழ்தல் போன்ற நற்குணங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டால், உறவு முறைகளைச் சுமுகமாக பராமரித்து, வெற்றி பெறலாம்.

கூடி வாழ்ந்தால் கோடி இன்பம் 

மொழி பெயர்ப்பு:

சுப்ரியா, சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s