எண்ணங்களுக்கு ஏற்றார் போல வாழ்க்கை

நீதி – நன்னடத்தை

உபநீதி – நேர்மை / சரியான மனப்பான்மை

ஒரு ராஜா, தன் மூன்று மந்திரிகளையும் காட்டுக்கு அனுப்பி ஒரு பையில் பழங்களை நிரப்பி வருமாறு உத்தரவிட்டார்.

முதல் மந்திரி இந்த உத்தரவை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு, சிறந்த பழங்களாக எடுத்து வருவது மட்டுமே தனது பணி என்று நினைத்தார்.

ராஜாவிற்கு பல வேலைகள் இருப்பதால், பையில் உள்ளவற்றை அவர் பார்க்க மாட்டார் என்று இரண்டாவது மந்திரி எண்ணினார். அதனால், என்ன கிடைத்ததோ அதை பையில் நிரப்பிக் கொண்டார். இறுதியில், அப்பையில் சிறந்த பழங்களும், அழுகிய பழங்களும் இருந்தன.

ராஜா, பையின் வெளித் தோற்றம் மற்றும் அதன் பரிமாணத்தையும் மட்டுமே பார்ப்பார் என்று நினைத்த மூன்றாவது மந்திரி, காய்ந்த இலைகளையும், தூசி துகள்களையும் பையில் நிரப்பினார்.

மூன்று மந்திரிகளும் அரசவைக்கு தங்கள் பைகளை எடுத்து வந்து, ராஜா உத்தரவிட்ட பணியை முடித்து விட்டதாகக் கூறினர்.

ராஜா பைக்குள் இருந்ததைப் பார்க்காமல், “தாங்கள் நிரப்பி வந்த பைகளோடு தனித்தனியாக மூன்று மாதங்களுக்கு சிறையில் இருக்க வேண்டும்” என்று உத்தரவிட்டார்.

முதல் மந்திரி தான் கொண்டு வந்த நல்ல பழங்களை உண்டு, மூன்று மாதங்களை சிறையில் கழித்தார்.

அடுத்த மந்திரி, சில நாட்கள் நல்ல பழங்களை உண்டார்; பிறகு அழுகிய பழங்களை உண்டு, நோய்வாய் பட்டார்.

மூன்றாவது மந்திரிக்கு சாப்பிட ஒன்றுமே இல்லாததால், உயிர் வாழ முடியவில்லை.

நீதி:

ஒவ்வொரு மனிதனும், தாங்கள் செய்யும் நல்ல / தீய காரியங்களுக்கு ஏற்றார் போல விளைவுகளை அனுபவிப்பார்கள். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர் விளைவு இருக்கிறது.

பண்டைய நூலான மகாபாரதத்தில் (அனுஷாசன பர்வா – ஒழுங்கு முறை என்ற அத்தியாயத்தில்)

“யதா தேனு சஹஸ்ரேஷு,

வத்ஸோ கச்சதி மாதரம்,

யத் ஸ க்ருதம் கர்ம,  

கர்தாரம் அபி கச்சதி” என்று கூறப் பட்டுள்ளது.

பல ஆயிரக் கணக்கான மாடுகளில், கன்று தன் தாயை கண்டுபிடித்து விடும். அதே போல, காலம் காலமாக வருகின்ற நம் கர்ம வினைகள் முதிர்வடைந்த பிறகு, தவறாமல் நம்மை வந்து தாக்கும்.

விதை விதைத்தவன் விதை அறுப்பான்

வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்

மொழி பெயர்ப்பு:

சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s