சினிமா டிக்கெட்

நீதி – உண்மை

உபநீதி – வாய்மை

ஒரு முறை, ஒரு பெண் தன் இரண்டு குழந்தைகளை சினிமாவிற்கு  கூட்டிச் சென்றாள். டிக்கெட் முகப்பிற்கு அருகில் சென்று, “டிக்கெட்டின் விலை என்ன?” என்று விசாரித்தாள். அங்கிருந்த முன்பதிவு பணியாளர், “உனக்கும், ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கும் ஐம்பது ரூபாய். ஐந்து வயதிற்குக் கீழே இருக்கும் குழந்தைகள் சினிமாவை இலவசமாகப் பார்க்கலாம். உங்கள் குழந்தைகளின் வயது என்ன?” என்று கேட்டார்.

அதற்கு அவள், “ஒரு குழந்தைக்கு மூன்று வயதும், மற்றொன்றிற்கு ஆறு வயதும் ஆகின்றன. அதனால் எனக்கு இரண்டு டிக்கெட்டுகள் வேண்டும்” என்றாள். அதற்கு பணியாளர், “உங்கள் குழந்தைக்கு ஐந்து வயது தான் ஆகிறது என்று சொல்லியிருந்தால், எவருக்கும் தெரிந்திருக்க போவதில்லை. நீங்களும் ஐம்பது ரூபாயை மீதி படுத்தியிருக்கலாமே” என்று கூறினார்.

அப்பெண், “எவருக்கும் தெரிந்திருக்காது; ஆனால், என் குழந்தைகளுக்கு நான் பொய் சொல்கிறேன் என்று தெரிந்திருக்கும். அவர்களுக்கு நேர்மையின்மையை கற்றுக் கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை” என்றார்.

நீதி:

பெற்றோர்கள், முக்கியமாக தாயார் குழந்தைகளுக்கு முதல் ஆசிரியர்கள். நற்குணங்களைக் கற்றுக் கொள்ள குழந்தைகள் தாயாரை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றன. அதனால் குழந்தைகளுக்கு நல்ல குணங்களை புகட்ட, பெற்றோர்களும் அவ்விதத்தில் நடந்து கொள்வது பிரதானமான பணியாக இருக்கிறது. ஒரு குழந்தையை நல்ல விதத்தில் வளர்க்க, பெற்றோர்களின் சரியான நடத்தையும், மனப்பான்மையும் மிகவும் முக்கியமாகக் கருதப் படுகிறது.

சவால்களை எதிர் கொள்ளும் போது, நன்னெறி கோட்பாடுகள் மிகவும் பிரதானமானக் கருதப்படுவதால், குடும்பத்திலும், பணி செய்யும் இடத்திலும் நாம் நல்ல எதுத்துக்காட்டாக விளங்க வேண்டும்.

மொழி பெயர்ப்பு:

சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s