அக்கறையுடன் பயிரிட்டு அறுவடையை பெறவும்

நீதி – அமைதி

உபநீதி – பொறுமை

ஒரு குரங்குக் கூட்டம், மாங்காய் தோட்டம் ஒன்றை பயிரிட்டது. அவை, பயிர்களை நட்டு, சில நாட்கள் நீரை ஊற்றிய பிறகு, எவ்வளவு ஆழமாக வேர்கள் சென்றிருக்கின்றன என்று பார்ப்பதற்கு, பயிரிட்ட இளஞ்செடிகளை நிலத்திலிருந்து பிடுங்கியன! பயிர்கள் வேகமாக வளர்ந்து, பழங்களின் விளைச்சல் சீக்கிரமாக இருக்க வேண்டும் என்று குரங்குகள் ஆசைப்பட்டன; ஆனால், படிப்படியான செயல்முறைக்கு பிறகு தான் விருப்பப் பட்ட பழங்கள் கிடைக்கும் என்று குரங்குகளுக்கு புரியவில்லை.

குரங்குகள், செய்த காரியத்திற்கு உடனடியாக விளைவுகள் வேண்டும் என யோசித்தன. பலன்கள் கிடைப்பதற்கு, கடுமையான உழைப்பு, பொறுமை மற்றும் விடா முயற்சி அவசியம் என்பதை உணரவில்லை.

நீதி:

திட்டங்கள் உருவாகி, முதிர்ந்த நிலைமையை அடைந்து, தகுந்த விளைவுகளை அளிக்க சரியான நேரம் அவசியம். விளைவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதை விட, நாம் விடா முயற்சியுடன் பொறுமையாக வேலையை செய்ய வேண்டும். நாம் முழு மனதோடு ஒரு காரியத்தை செய்தால், தகுந்த நேரத்தில் நமக்கு வெகுமதி கிடைக்கும். வெற்றி அடைவதற்கு பொறுமையும், கடுமையான உழைப்பும் மிகவும் அவசியம். அதனால், சிறப்பாக செயலாற்றிய பின் பலன்களை எதிர்பார்க்கவும். அக்கறையுடன் பயிர்களை பயிரிட்டு, அறுவடையை பெறவும்.

மொழி பெயர்ப்பு:

சரஸ்வதி, ரஞ்சனி

Source: http://saibalsanskaar.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s